Min biavlshistorie

Jeg startede som biavler i Malling syd for Århus, i 1978, med blot et par stader.
Efter et par år hvor jeg stod i lære hos en mere erfaren biavler havde jeg i 1981 ca. 25 bifamilier.
Biavlen blev drevet hovedsageligt på hjemmelavede opstablingsstader og enkelte trugstader, på lav normal rammer.
I begyndelsen af 1980’erne havde vi i Danmark meget store arealer med vårraps. Dette betød at vi i disse år meget nemt kunne få honningudbytter på 50 til 80 kg pr. bifamilie.
I 1983-84 udviklede jeg sammen med Eigil Holm og den daværende formand i DBF Peer Herbsleb, et vurderingssystem til bedømmelse af bidronninger. Systemet var baseret på opsamling af data på edb, og blev grundlaget for foreningen Edbi der blev startet i ca. 1985.

Min biavl blev i disse år drevet med forårs og sommertræk i området omkring Malling og lyngtræk, både klokkelyng og hedelyng, på Kongens Hus Mindepark og i området omkring Klitmøller.
Jeg samarbejde i disse år med en række biavlere i både Århus og Odder-området. Vi startede også skolebigården i Århus på Vejlby landbrugsskole.
Jeg havde på dette tidspunkt via mit studie på universitet også et tæt samarbejde med det daværende Statens Biavlsforsøg i Lejre ved Orla Svendsen og Statens bisygdomsnævn ved Henrik Hansen.
Herudover afholdte jeg i perioden omkring 1984 flere begynderkurser i biavl for Århus Biavlerforening.
Jeg blev i 1984 uddannet som Kyndig Biavler

Samtidig kom Varroa miden til Danmark, og i denne sammenhæng var jeg p.g.a. mine kontakter i både Tyskland og Norge med i en række radioudsendelser hvor man diskuterede om der var nogen fremtid for biavlen i Danmark.
I 1985 blev mit arbejde på Århus Universitet brugt til økonomiske beregninger af et polyuretan firma til at lave kalukationer over om det var rentabelt at lave polyuretan bistader i Danmark.

Allerede efter at jeg have haft bier i nogle få år, begynde jeg som mange andre at lave bildt produktion af dronninger til eget brug. Egentligt avlsarbejde var der dog ikke tale om.
I 1986 blev jeg ansat på Sandagergård i Vejle, hvor jeg i ca. et år stod for bi og dronningeavlen.
I perioden 1989 til 1993 foregik min biavl mest i området omkring Børkop og Vest for Vejle. På dette tidspunkt havde jeg 10-15 bifamilier.
Samtidig var jeg ude i en række lokalforeninger indenfor DBF og holde foredrag og praktiske biaftener i skolebigårde, om optimering af honningudbytter.
Fra 1994 til 2004 foregik min biavl med omkring max. 10 bifamilier på et niveau hvor bierne blev passet, honningen blev frataget og ellers skete der ikke så meget.
I 2004 besluttede jeg, at nu skulle der gøres noget ved biavlen og den skulle drives rentabelt og så professionelt som muligt.
Indtil dette tidspunkt havde mine bier været af ”blandet dansk landrace”, som bestod af, at jeg nogle år købte gule bier, nogle år Buckfastbier, og nogle år lavede jeg selv dronninger. Alle dronningerne blev friparret hos mig selv.

I 2004 skiftede jeg mine stader til Rea-dan stader i Norsk mål, da jeg synes det er en rammestørrelse der passer til mit temperament og på denne ramme kan bierne overvintre på en etage.
Samtidig skiftede jeg alle dronninger til Buckfast dronninger, da jeg mener at det er indenfor denne race der er lavet det længst varende beviste avlsarbejde. Derfor må det forhåbentligt også være her man er nået længst.

I dag drive jeg min biavl med ca. 60 bifamilier. Udgangspunktet for biavlens honningproduktion er Gadbjerg og Odense området.
Dronningeavlen som drives som en linieavl, foregår med udgangspunkt i Gadbjerg og på Enebærodde.
Jeg har avlet på Buckfast bierne siden 2006 og begynder i sommeren 2010 at sælge Buckfast produktionsdronninger.​